Na pełną księgowość można przejść bez przekroczenia tego limitu. Należy jednak pamiętać, że jednostka, która się na to zdecyduje, musi powiadomić o tym urząd skarbowy. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) nakazuje uczynić to przed rozpoczęciem roku obrotowego.

Katarzyna Osińska z działu prawnego ECA Auxilium, wyjaśnia, że zawiadomienie ma charakter niesformalizowany. Ustawodawca nie przewidział dla dopełnienia tego obowiązku specjalnego formularza. W związku z tym wystarczy złożenie oświadczenia dla celów dowodowych najlepiej na piśmie, w którym należy podać dane identyfikujące podatnika oraz zawrzeć informację o dobrowolnej rezygnacji z podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz zaprowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Jeśli przychody firmy netto w 2011 r. przekroczą 5 293 440 zł, musi ona prowadzić od 2012 r. księgi rachunkowe

– Ponadto należy pamiętać o tym, że od 1 stycznia 2012 r. wchodzą w życie zmiany w zakresie identyfikacji osób fizycznych dla celów podatkowych – przypomina nasza rozmówczyni.

Jednocześnie dodaje, że dla osób fizycznych numerem identyfikującym będzie PESEL zamiast dotychczas wymaganego NIP.

– Należy zaznaczyć, że zmiana ta jest przewidziana tylko wtedy, gdy osoba fizyczna jest objęta rejestrem PESEL, nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie jest zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług – mówi Katarzyna Osińska .