Od 1 stycznia 2012 r. każdy podatnik będzie mógł poprosić ministra finansów o wydanie interpretacji ogólnej w przypadku niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takich samych stanach prawnych.

W związku z tym minister finansów opracował wzór wniosku, na którym o interpretację podatkową będzie można prosić. Będzie to druk oznaczony ORD-OG. Załącznikiem do niego będzie formularz ORD-OG/A.

40 zł wyniesie opłata za wydanie interpretacji

W nowym formularzu trzeba będzie podać: NIP lub PESEL, miejsce i cel składania wniosku, dane wnioskodawcy, dane pełnomocnika do doręczeń, sposób uiszczenia i zwrotu opłaty oraz numery kont bankowych, zagadnienie i przepisy podatkowe wymagające wydania interpretacji ogólnej, niejednolite stosowanie przepisów (np. interpretacje indywidualne), informację o załącznikach ORD-OG/A, podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej.

Co istotne, minister sprecyzował także, że opłatę od wniosku za wydanie interpretacji ogólnej trzeba będzie wpłacić na rachunek organu upoważnionego do wydania w pierwszej instancji postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, do którego składany jest wniosek, albo gotówką w kasie organu.

To nie koniec nowości w zakresie interpretacji ogólnych. Resort finansów przygotował też drugi projekt, w którym wskazał, która izba skarbowa będzie zajmowała się wnioskami o interpretacje ogólne. Każdej z pięciu izb został przypisany odpowiedni podatek.

I tak postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnej będą wydawać jako organy pierwszej instancji: dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w zakresie PIT; dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w zakresie CIT, akcyzy i podatku ekologicznego; dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w zakresie VAT; dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn i Ordynacji podatkowej; dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zajmie się pozostałymi wnioskami.

Oba rozporządzenia mają wejść w życie 1 stycznia 2012 r.

Etap legislacyjny

Projekty rozporządzeń ministra finansów.