Sezon sportów zimowych zbliża się wielkimi krokami. Wiele osób w czasie zimy decyduje się na prowadzenie działalności m.in. w zakresie wynajmu sprzętu zimowego. Katarzyna Ryszard, radca prawny i doradca podatkowy w Kancelarii Peter Nielsen, mówi, że w celu wyboru formy opodatkowania należy wziąć pod uwagę rodzaj działalności, jej rozmiar oraz wysokość spodziewanych przychodów i kosztów.

Jeśli podatnik przed uruchomieniem działalności poniósł znaczne wydatki np. na zakup wielu par nart, butów, kijów narciarskich czy łyżew albo sanek, które będzie następnie wypożyczał, powinien rozważyć wybór opodatkowania na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej (18 proc. albo 32 proc. w zależności od poziomu przychodów) albo podatkiem liniowym (19 proc.). Będzie to o tyle korzystne, że umożliwi mu odliczenie poniesionych kosztów, a także wydatków na konieczne bieżące serwisowanie zużywającego się sprzętu. Ponadto gdy podatnikowi się nie powiedzie i w początkowym okresie działalności i poniesie stratę, to nie będzie musiał płacić podatku.

Podatnik musi jednak pamiętać, że rozliczenie na zasadach ogólnych wymaga bieżącego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oraz prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Uproszczone rozliczenie podatkowe możliwe jest przy opodatkowaniu na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

– W takim przypadku podatek oblicza się od przychodu, czyli koszty nie będą miały wpływu na wysokość podatku – mówi Katarzyna Ryszard.

Według niej w związku z tym, że wypożyczanie sprzętu narciarskiego jest działalnością usługową, to stawka ryczałtu wynosi 8,5 proc. przychodów. Podatek w tej formie należy uiszczać co do zasady co miesiąc i to nawet w przypadku ponoszenia straty.