Przedsiębiorcy często wynajmują maszyny czy sprzęt specjalistyczny np. do robót budowlanych od innych firm, które świadczą takie usługi. Niekiedy dochodzi do uszkodzenia urządzeń przez najemcę.

Zasady najmu

Z ogólnych zasad najmu rzeczy wynika, że po zakończeniu najmu najemca jest zobowiązany zwrócić rzecz wynajmującemu w stanie niepogorszonym, jednak nie ponosi on odpowiedzialności za normalne zużycie rzeczy wynikające z samego faktu korzystania z niej. Z przepisu tego wynika, że za uszkodzenie najmowanej maszyny niewynikające z prawidłowego korzystania z niej, odpowiedzialność ponosi najemca, i to on powinien ponieść koszty naprawy. Z umowy najmu może wynikać wprost, że najemca sam we własnym zakresie zorganizuje naprawę.

Rozliczenie podatku

Jak mówi Katarzyna Ryszard, doradca podatkowy, generalnie prawo do odliczenia podatku naliczonego jest głównym uprawnieniem przedsiębiorcy. Niezbędnym warunkiem do odliczenia jest jednak posiadanie faktury.

Jacek Matarewicz, doradca podatkowy w KPMG, tłumaczy, że w przypadku naprawy maszyny przez najemcę fakturę serwisową wystawi bezpośrednio na niego firma serwisowa, a koszty związane z naprawą najmowanej maszyny może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Najemca ma również prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej na niego przez firmę serwisową, jeżeli wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu VAT.

– Drugim rozwiązaniem jest poniesienie kosztu naprawy przez wynajmującego i refakturowanie go na najemcę. Wynajmujący będący podatnikiem VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przez firmę serwisową udokumentowanego wystawioną na niego fakturą VAT. Ma jednak również obowiązek naliczenia VAT do refakturowanej usługi naprawy – dodaje ekspert.