Podatnicy prężnie działający w internecie nie rejestrują działalności gospodarczej i nie płacą należnych z tego tytułu podatków. Z kolei osoby sporadycznie korzystające z sieci, np. przez aukcje internetowe, nie wiedzą o obowiązkach wobec fiskusa. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego specjalnie dla „DGP” przez referaty ds. handlu internetowego, funkcjonujące w strukturze Izby Skarbowej w Bydgoszczy i Wrocławiu.

– Nie chodzi tu o sprzedaż kilku przedmiotów za drobną kwotę. Chodzi o takie ilości i kwoty, które świadczą o prowadzeniu internetowego sklepu i nieodprowadzaniu podatków – wskazuje Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

W wyniku prac weryfikacyjnych przeprowadzonych przez bydgoski referat w ciągu dwóch i pół roku działalności urzędnicy sprawdzili 2316 podmiotów z całego kraju. Komórka wrocławska przez 4 miesiące działalności otrzymała 400 zapytań z urzędów skarbowych o podatników działających w sieci.

Są już dwa wydziały

Referat ds. Handlu Internetowego funkcjonuje w Bydgoszczy od 1 stycznia 2009 r. To jednostka odciążająca urzędy skarbowe od pracy analitycznej w zakresie monitorowania sieci i identyfikacji podatników naruszających przepisy podatkowe w tym zakresie. Od 1 czerwca 2011 r. działa drugi referat ds. handlu internetowego przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu.

Nowa komórka przejęła od Izby Skarbowej w Bydgoszczy sprawy z terenu działania izb w: Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze.

– Pozwoli to na lepsze rozłożenie zadań i szybsze prowadzenie analiz – zapewniają nas urzędnicy.

Podstawowym zadaniem obu komórek jest zapobieganie uchylaniu się użytkowników internetu od opodatkowania. Czynności prowadzone są zarówno na zlecenie organów podatkowych, jak również w wyniku analiz własnych.

– Wyniki przeprowadzonych analiz przekazywane są właściwym naczelnikom urzędów skarbowych – tłumaczą urzędnicy z Bydgoszczy.

Prowadzenie kontroli

Z każdym rokiem transakcje w internecie mają coraz więcej zwolenników, i to zarówno ze strony sprzedających, jak i kupujących. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowany podmiot wywiązuje się z obowiązków podatkowych. Specyfika handlu internetowego powoduje, że stwarza on potencjalnie większe pole do nadużyć niż handel tradycyjny.

Postępowanie kontrolne podmiotów prowadzących działalność w internecie nie jest regulowany w szczególny sposób. Zagadnienia związane z procedurą kontroli opierają się na tych samych podstawach co tradycyjne czynności fiskusa. Jedyną rzeczą, która wyróżnia tego typu kontrole, jest trudność i czasochłonności w zebraniu przez osoby prowadzące postępowanie materiału dowodowego.

– Wielu podatników wciąż tkwi w przekonaniu, że są anonimowi w sieci. To fikcja – stwierdza Maciej Cichański.

Osoby prowadzące kontrole w zakresie e-handlu dokonują szczegółowej analizy i weryfikacji wszystkich przejawów aktywności podejmowanej w sieci przez kontrolowany podmiot, zestawiają fakty i zdarzenia oraz badają ślady i informacje, które pozostawili kontrolowani.