Jedną z barier utrudniająca prowadzenie biznesu są interpretacje nakazujące opodatkować abonamenty medyczne oferowane przez pracodawców pracownikom – uważa PKPP Lewiatan.

Według Jacka Bajsona, wiceprzewodniczącego grupy CIT/PIT rady podatkowej PKPP Lewiatan, pakiety medyczne stanowią jedną z najpopularniejszych zachęt pozapłacowych, które pozytywnie wpływają na wizerunek pracodawcy i pozwalają odciążyć publiczną służbę zdrowia.

– Wydaje się zatem, że niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia NSA warto wesprzeć oferowanie pakietów medycznych zwolnieniem, mimo problemów budżetowych, przy okazji dokonując rewizji dotychczasowych zwolnień, z których część być może straciła już swoją celowość – proponuje Jacek Bajson.

Resort finansów do czasu rozstrzygnięcia pełnego składu Izby Finansowej NSA nie zamierza podejmować kroków w tym zakresie.

Dodatkowo MF uważa, że przepisy i interpretacje w zakresie opodatkowania pakietów medycznych są jasne i jednolite.

Na gruncie PIT wartość otrzymanego przez pracownika pakietu (abonamentu) medycznego uprawniającego do skorzystania z usług medycznych jest nieodpłatnym świadczeniem i stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy. Dla pracodawców wydatki związane z wykupieniem abonamentów stanowią koszt.

– Organy podatkowe tak interpretowały tę sytuację w 2009 roku, jak i wcześniej – zapewnia Wiesława Dróżdż z MF.

Jednocześnie dodaje, że nie uległo też zmianie stanowisko resortu finansów, zgodnie z którym przychód po stronie pracownika nie powstaje w sytuacji, gdy nie ma możliwości jego zindywidualizowania, a co za tym idzie nie jest możliwe ustalenie wartości świadczenia przypadającego na poszczególnych pracowników. Jednak w praktyce tego rodzaju sytuacje występują sporadycznie. W momencie wykupu usług medycznych znana jest zarówno globalna kwota przypadająca do zapłaty, jak i liczba pracowników, dla których wykupiono świadczenie. Często znana jest również wartość jednego pakietu. W tej sytuacji ustalenie przychodu poszczególnych pracowników wydaje się sprawą oczywistą, tym bardziej że w wielu przypadkach wartość pakietu (w związku z oferowanym zakresem usług) jest zróżnicowana w zależności od tego, czy pakiet adresowany jest do kadry kierowniczej, czy szeregowego pracownika.

W konsekwencji opłacenia świadczeń medycznych jedną ogólną kwotą (stanowiącą sumę indywidualnych uprawnień) nie można utożsamiać z ponoszeniem przez pracodawcę zryczałtowanej opłaty.

Lista barier

Lewiatan opublikował czarną listę barier komplikujących prowadzenie biznesu. Wśród nich znalazło się 40 utrudnień podatkowych i 10 nie związanych bezpośrednio z podatkami, ale będących w kompetencji Ministerstwa Finansów. Co tydzień konfrontujemy argumenty Lewiatana z MF.