Wyroby akcyzowe nieoznaczone lub oznaczone nieprawidłowo nie mogą być wprowadzane do obrotu. Podmiot, który się tego dopuści, będzie ukarany grzywną do 720 stawek dziennych (maksymalnie około 13 mln zł), a w poważniejszych przypadkach karą pozbawienia wolności do lat 2.

Aby otrzymać znaki akcyzy, właściciele firm muszą złożyć do 30 października 2011 r. w Ministerstwie Finansów (w departamencie podatku akcyzowego i ekologicznego) wstępne zapotrzebowanie.

– Wniosek trzeba złożyć na formularzu określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia ministra finansów z 20 sierpnia 2010 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. nr 160, poz. 1074) – tłumaczy Dominika Cabaj, dyrektor w DLA Piper Wiater.

Nasza rozmówczyni dodaje, że przedsiębiorcy powinni złożyć zapotrzebowanie zarówno na banderole podatkowe, jak i na znaki legalizacyjne. Te drugie nakłada się na wyroby akcyzowe w przypadku, gdy są one nieoznaczone albo oznaczone nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy.

Znaki legalizacyjne nanosi się również w przypadku wyrobów z uszkodzonymi znakami akcyzy.

Przedsiębiorca, który nie złoży zapotrzebowania w terminie, może nie otrzymać banderol, gdyby resort finansów nie wyprodukował ich w większej liczbie.