Jeżeli kwota należności określona w umowie-zleceniu lub o dzieło nie przekracza 200 zł, zleceniodawca pobiera zryczałtowany PIT w wysokości 18 proc. przychodu. W tym momencie następuje ostateczne rozliczenie z fiskusem, co oznacza, że podatnik nie wykazuje już takich drobnych umów w zeznaniu rocznym.

– Przepisy podatkowe dają jednak podatnikowi możliwość odliczenia w zeznaniu rocznym składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą płatnik pobrał z umowy-zlecenia objętego 18-proc. PIT – podkreśla Grzegorz Grochowina, ekspert podatkowy w KPMG.

Uprawnienie to wynika z art. 27b ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Jak tłumaczy Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP, z przepisu tego wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do potrącenia od kwoty podatku rocznego obliczonego według skali lub podatku liniowego składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych zarówno przez samego podatnika, jak i pobranych przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej.

– Przepisy nie odnoszą się tu do rodzaju umowy i sposobu jej opodatkowania lub oskładkowania, a odwołują się generalnie do składek pobranych lub potrąconych zgodnie z odrębnymi przepisami – zwraca uwagę Anna Misiak.

Także Grzegorz Grochowina wskazuje, że składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegają odliczeniu od podatku niezależnie od tego, z jakiego źródła przychodów były należne. W konsekwencji osoby, które osiągają dochody np. opodatkowane według skali i jednocześnie mieli przychody z umów- -zleceń objętych podatkiem zryczałtowanym mogą odliczyć potrącone im składki w zeznaniu rocznym.

Anna Sadowska, ekspert w Mazars podkreśla, że podatnik w takim przypadku dokonuje odliczenia składki zdrowotnej na podstawie zaświadczenia uzyskanego od zleceniodawcy, jednak tylko w wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki.

7,75 proc. w takiej wysokości można odliczyć od podatku kwotę składki zdrowotnej