Nowy formularz wniosku niezbędny do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 zastąpił dotychczasowy EDG-1. Zmiana ta obowiązuje od 1 lipca 2011 r.

Dokumentacji rachunkowej dotyczą rubryki 20, 21 i 22. Należy je wypełnić, gdy ewidencja rachunkowa nie jest prowadzona we własnym zakresie. W takim przypadku należy podać nazwę i numer REGON podmiotu prowadzącego dokumentację oraz wskazać miejsce jej przechowywania.

– Jeżeli adres prowadzenia ksiąg jest taki sam jak wskazany w jednej z rubryk 04, 05, 10, 11 wniosku, tj. adres zamieszkania, zameldowania wnioskodawcy czy też główne lub dodatkowe miejsce prowadzenia działalności – wystarczy wskazać numer tej rubryki – twierdzi Beata Dzierżanowska, biegły rewident w Baker Tilly Poland.

Natomiast jeśli jest inny, należy go podać stosując zasady podawania adresu. W przypadku zmiany biura rachunkowego należy zaktualizować dane na ten temat w formularzu CEIDG-1.

Według Beaty Dzierżanowskiej w celu zgłoszenia zmian w rubryce 01 (rodzaj wniosku), trzeba wybrać pozycję 2. W rubryce 01 podajemy datę powstania zmiany. W rubrykach 20, 21, 22 dokonuje się ich przez zaznaczenie znakiem „x” kwadratu przy nazwie rubryki i podanie nowej informacji w rubryce. Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu najpóźniej siedem dni od zmiany danych.