Podatnik nabywa paliwo przeznaczone na potrzeby własne przedsiębiorstwa, które obciążone jest na wcześniejszym etapie obrotu akcyzą. Sporadycznie odsprzedaje w nieprzetworzonym stanie zakupione paliwo, nie doliczając do ceny opłat dodatkowych oraz marży. Czy odsprzedaż paliwa jest opodatkowana akcyzą?

Według Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania jest: produkcja wyrobów; wprowadzenie wyrobów do składu podatkowego; import; nabycie wewnątrzwspólnotowe, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego, wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem ze względu na ich przeznaczenie; wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem.

Ponadto, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z wymienionych czynności, to nie powstaje obowiązek podatkowy w akcyzie na podstawie innej czynności, jeżeli kwota podatku została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

Według MF w opisanym przypadku przedsiębiorca nie jest podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu odsprzedaży wyrobów nabytych od swojego kontrahenta. W przedstawionej sytuacji akcyza od paliwa została zadeklarowana, a następnie zapłacona w należnej wysokości na wcześniejszym etapie obrotu paliwem.

Podstawa prawna

Art. 8 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.).