Izba Skarbowa w Poznaniu zajęła się podatkiem od towarów i usług sprzedaży posiłków dla dzieci w przedszkolu.

Poznańska izba przypomniała, że usługi stołówki w przedszkolu polegające na wydawaniu posiłków wychowankom przedszkola (niestanowiące usług gastronomicznych jako takich świadczonych z celach zarobkowych) mieszczą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą wykonywanej w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty.

Z tego powodu są zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Opiekę i wyżywienie należy potraktować jako jedną usługę korzystającą ze zwolnienia, mieszczącą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą, wykonywaną w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 maja 2011 r. (nr ILPP1/443-258/11-5/MP).