Aktywność gospodarcza przedsiębiorców – osób fizycznych może się odbywać jednocześnie w różnych formach. Podatnik prowadzący jednoosobową firmę może jednocześnie być wspólnikiem spółki cywilnej. Od lipca znowelizowane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) pozwolą zawiesić wykonywanie jednej z tych form działalności i jednocześnie utrzymać pozostałe. Piotr Chróścicki, kierownik w ECDDP wyjaśnia, że dotyczyć to będzie także przedsiębiorcy prowadzącego działalność jako wspólnik w więcej niż w jednej spółce cywilnej.

– Będzie on mógł zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach – tłumaczy ekspert.

Dziś – przy braku szczególnych regulacji – takie częściowe zawieszenie nie jest możliwe. Nie można zawiesić tylko części działalności czy też jednej z form działalności.

Piotr Chróścicki zwraca uwagę, że nowelizacja nie spowoduje zmiany uprawnień podatnika w zakresie zwolnienia z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. I tak, zgodnie z art. 44 ust. 10 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) podatnik, który na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązku wpłaty zaliczek za okres objęty zawieszeniem. Podobnie, art. 44 ust. 11 ustawy o PIT zwalnia z obowiązku wpłaty zaliczek, podatnika będącego wspólnikiem spółki osobowej, w przypadku gdy spółka osobowa zawiesiła działalność.

Jednak zawieszenie jednej z form wykonywania działalności gospodarczej nie zwolni przedsiębiorcy z obowiązków wynikających z przepisów podatkowych w stosunku do pozostałych. Przy czym, zdaniem Piotra Chróścickiego, ta forma działalności, która zostanie zawieszona, w tym okresie powinna być traktowana jako neutralna podatkowo.

– Tym samym ponoszone przez podatnika koszty, pozostające w związku z zawieszoną działalnością gospodarczą, w tym okresie nie powinny być uwzględniane w kalkulacji zaliczek z tytułu niezawieszonej działalności gospodarczej – podkreśla nasz rozmówca.

Oznacza to, że ustalając wysokość zaliczek na podatek nie należy brać pod uwagę wyniku podatkowego z działalności zawieszonej. Jak tłumaczy Piotr Chróściski, zasadniczo wydatki te będą natomiast uwzględnione w rozliczeniu rocznym.

Ważne!

Osoba fizyczna prowadząca jednocześnie działalność indywidualną i w ramach spółki cywilnej osiąga dochody z jednego źródła, jakim jest działalność gospodarcza