Wyjazd czy brak zamówień w okresie wakacyjnym to dla części drobnych przedsiębiorców przyczyna zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Zgłoszenie tego faktu w ewidencji działalności gospodarczej powoduje, że firma zwolniona jest z obowiązku opłacania zaliczek na PIT lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z tego dobrodziejstwa nie skorzystają wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli choć jeden z nich prowadzi inną działalność.

– Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest jednak skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników – podkreśla Paweł Jabłonowski, szef departamentu podatkowego Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

Oznacza to, że wspólnik nie skorzysta z prawa do zawieszenia, gdy pozostali wspólnicy są zainteresowani dalszym prowadzeniem działalności w ramach spółki lub prowadzą działalność gospodarczą w innym charakterze.

– Wówczas wspólnikowi, który zamierzał skorzystać z prawa do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, pozostaje wystąpienie ze spółki – stwierdza nasz rozmówca.

Przedsiębiorca ma jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej dla wszystkich wykonywanych przedmiotów działalności i jej form organizacyjnych. Obowiązujące przepisy dopuszczają wyłącznie zawieszenie całej działalności gospodarczej objętej wpisem. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie jest zatem możliwe zawieszenie działalności jako wspólnik spółki cywilnej przy równoczesnej kontynuacji działalności indywidualnej bądź jako wspólnik spółki prawa handlowego. Problem dostrzega Ministerstwo Gospodarki.

W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 15839) poinformowało, że kwestia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w jednej z form organizacyjnych jest obecnie przedmiotem prac w resorcie.