Izba Skarbowa w Poznaniu wyjaśniła, jaką stawkę VAT należy stosować dla produktu o symbolu PKWiU 20.20.14. Jest to środek chemiczny o działaniu dezynfekcyjnym, przeznaczony do dezynfekcji wyposażenia pomieszczeń inwentarskich, gospodarczych, pustych pieczarkarni i szklarni, magazynów, silosów, środków transportu przewożących zwierzęta itd.

W poz. 65 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), stanowiącego wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8 proc., wymieniono sklasyfikowane w PKWiU z roku 2008 w grupowaniu ex 20.20.1 „Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne, z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14)”.

Natomiast, w poz. 83 tego załącznika, z grupy towarów o symbolu PKWiU ex 20.20.14.0 wskazane zostały jedynie „Środki odkażające – wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych”.

Według poznańskiej izby w analizowanej sprawie zostaną spełnione łącznie przesłanki warunkujące zastosowanie przy dostawie preparatu obniżonej stawki VAT, gdyż przedmiotowy preparat jest:

● środkiem odkażającym o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych,

● produkowany i dostarczany wyłącznie z przeznaczeniem do wykorzystania jako środek odkażający (ma zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia),

● wpisany do rejestru produktów biobójczych.

W konsekwencji spółka ma prawo do zastosowania od 1 stycznia 2011 r. obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8 proc. przy sprzedaży preparatu sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 20.20.14.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 maja 2011 r. (nr ILPP1/443-318/11-2/NS).