Izba Skarbowa w Poznaniu wyjaśniła, jaka stawkę VAT należy stosować do usług związanych z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych PKWiU 37.00.12.0.

Według poznańskiej izby podstawowa stawka VAT wynosi 23 proc. Jednak ustawodawca przewiduje możliwość stosowania dla niektórych czynności obniżonych stawek podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8 proc., pod pozycją 142 wymieniono „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” zaklasyfikowane do grupowania PKWiU ex 37.

Przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Zatem wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., który stanowi wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8-proc. VAT, w pozycji 142 dotyczącej „Usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, użyto przedrostka „ex”. Zatem z całej grupy PKWiU 37 – „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych” opodatkowaniu stawką 8-proc. podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, w tym również usługi związane z opróżnianiem szamb.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 maja 2011 r. (nr ILPP1/443-286/11-2/AW).