Izba Skarbowa w Poznaniu wyjaśniła, jak pod kątem VAT powinien rozliczać się podatnik, który zajmuje się tworzeniem i sprzedażą oprogramowania komputerowego. Formą sprzedaży w analizowanej sprawie jest udzielenie licencji na wytworzone przez podatnika oprogramowanie. Wytworzone przez podatnika oprogramowanie komputerowe ma na celu wspomaganie sprzedawców internetowych w zarządzaniu sprzedażą. Program wspomaga zatem prowadzenie działalności polegającej na kontakcie z klientem.

Wobec tego – jak podkreśla poznańska izba – wykonania programu komputerowego, a następnie udzielenia licencji przez jego sprzedaż nie można uznać za świadczenie usług kulturalnych.

W konsekwencji usługi te nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. obowiązuje 8-proc. stawka podatku od towarów i usług. W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług pod poz. 181, bez względu na symbol PKWiU, wymieniono usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania.

Zatem świadczone przez podatnika usługi polegające na sprzedaży programu komputerowego są opodatkowane preferencyjną stawką podatku od towarów i usług, w wysokości 8 proc. na podstawie art. 43 ust. 2 w zw. z art. 146 pkt 2 ustawy o VAT oraz poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy. Podatnik jest bowiem twórcą w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jest wynagradzany w formie honorariów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 maja 2011 r. (nr ILPP1/443-290/11-2/AW).