Przedsiębiorcy, którzy korzystają z usług biura rachunkowego, powinni sprawdzić, czy usługodawca posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z art. 76a ust. 4 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) mają je osoby: posiadające certyfikat księgowy, wpisane do rejestru biegłych rewidentów, oraz na listę doradców podatkowych.

Jednak na rynku funkcjonują również biura, które zatrudniają księgowych posiadających tzw. świadectwo kwalifikacyjne. Fakt, że nie zostały one wymienione w podanym przepisie, nie oznacza, że nie mogą prowadzić ksiąg rachunkowych. Prawo świadczenia usług księgowych przez takie osoby wynika z przepisów przejściowych zawartych w art. 3. ust. 1. ustawy z 21 listopada 2008 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. nr 223, poz. 1466). Wynika z nich, że certyfikaty księgowe oraz świadectwa kwalifikacyjne, wydane przez ministra finansów na podstawie wcześniejszych przepisów zachowują ważność.

Magdalena Ptak, ekspert w departamencie outsourcingu rachunkowości Grant Thornton Frąckowiak, przypomina, że zgodnie z art. 79 ustawy o rachunkowości, prowadzenie działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg bez wymaganych uprawnień podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.