Jeszcze do końca roku utrzymana zostanie preferencyjna 8-proc. stawka VAT na ubranka dla niemowląt i buty dziecięce. Obniżony VAT zostanie zlikwidowany dopiero od 1 stycznia 2012 r. Tak zdecydowali posłowie w piątkowym głosowaniu nad nowelizacją ustawy o VAT. Na niezgodność krajowej stawki preferencyjnej na odzież oraz dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce wskazał Trybunał Sprawiedliwości UE (C-49/09).

– Niezgodność ta ma miejsce od wejścia Polski do UE, tj. od 1 maja 2004 r. – podkreśla dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Rödl & Partner.

Państwa członkowskie, które 1 stycznia 1991 r. stosowały obniżoną stawkę podatkową dla wskazanych towarów, mogły ją utrzymać w okresie późniejszym.

– Ponieważ Polska nie stosowała w tym okresie przepisów unijnych, gdyż nie była jeszcze członkiem UE, ten przepis nie mógł znaleźć zastosowania – wyjaśnia nasz rozmówca.

Uchwalona nowelizacja przywraca także obowiązujące do końca 2010 roku zwolnienie z VAT dla pracowniczych abonamentów medycznych.

– Zmiana przepisów zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne pracowników i ich rodzin oraz ułatwi oferowanie pracownikom przez zakłady pracy usług medycznych – ocenia Marcin Chomiuk, dyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC.

Dziś w przypadku prostego refakturowania kosztów pakietów medycznych przez pracodawcę na pracownika taka transakcja podlega VAT według stawki podstawowej 23-proc., gdyż od 1 stycznia 2011 r. zwolnienie dla usług medycznych ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Aby z niego korzystać, usługa musi nie tylko mieć charakter usługi medycznej, lecz także musi być wykonana przez odpowiedni podmiot, np. lekarza lub ZOZ.

– Obecna sytuacja jest o tyle kuriozalna, że nie ma wątpliwości, że odbiorcą świadczenia jest pracownik – przedsiębiorstwa nie da się leczyć, a zakład pracy refakturuje opłatę za pakiety tylko jako pośrednik – wskazuje Marcin Chomiuk.

Inną zmianą jest opodatkowanie VAT wszelkich nieodpłatnych przekazań towarów bez względu na ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeśli podatnik miał prawo do odliczenia VAT przy nabyciu tych towarów. Zdaniem Marcina Zawadzkiego, doradcy podatkowego w MDDP, w rezultacie większego znaczenia może nabrać kwalifikacja towarów jako materiałów informacyjnych lub reklamowych, próbek bądź prezentów małej wartości.

– Zakwalifikowanie przekazywanych nieodpłatnie towarów do jednej z tych grup pozwoli uniknąć obowiązku samonaliczenia VAT – wskazuje Marcin Zawadzki.

Zmiany wejdą w życie od 1 kwietnia. Nowelizację teraz rozpatrzy Senat.

1 kwietnia 2011 r. mają wejść w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług