Tylko jeden z opozycyjnych projektów dotyczących zwrotu części VAT na ubranka dla niemowląt i buty dziecięce będzie dalej omawiany w Sejmie. W piątkowym głosowaniu posłowie zdecydowali, że do dalszych prac w komisjach sejmowych trafi projekt PiS, zakładający zwrot podatku z urzędów skarbowych. Po pierwszym czytaniu odrzucony został natomiast projekt SLD, zakładający niższe zwroty wypłacane przez urzędy gmin.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2012 r. VAT na ubranka dla niemowląt i buty dziecięce wzrośnie z 8 proc. do 23 proc. Zgodnie z projektem PiS o częściową rekompensatę wydatków będą mogli się ubiegać rodzice i opiekunowie prawni dzieci od 0 do 13 lat. Zwrot w wysokości 69,57 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur będzie przysługiwał, jeżeli łączna suma wydatków (w roku rozliczeniowym) będzie większa niż 200 zł i nie przekroczy 3 tys. zł. (kwoty brutto). W przypadku rodziców (opiekunów) większej liczby dzieci łączna suma wydatków nie będzie mogła przekroczyć iloczynu liczby dzieci i kwoty 3 tys. zł. Wniosek o zwrot będzie można składać do urzędu skarbowego nie częściej niż raz w roku. Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury dokumentujące wydatki. Pieniądze rodzice mają otrzymywać w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku.

Projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Finansów Publicznych i Komisję Polityki Społecznej i Rodziny.