Sejmowa komisja finansów publicznych rozpatrzyła poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do nowelizacji ustawy o VAT. Opowiedziała się za stosowaniem 0-proc. stawki VAT do usług świadczonych w portach morskich na rzecz wszelkich podmiotów wykonujących przewozy, polegających na obsłudze statków morskich i ich ładunków. Dziś zerową stawką objęte są tylko usługi świadczone na rzecz armatora morskiego. Ministerstwo Finansów konsekwentnie twierdzi, że nie ma rozbieżności w zakresie stosowania stawek VAT na usługi świadczone w portach morskich. Wiceminister finansów Maciej Grabowski na posiedzeniu komisji podkreślał, że tylko od 10 do 15 proc. takich usług objętych jest pod-stawową stawką VAT, a zdecydowana większość korzysta ze stawki 0-proc.

Natomiast komisja finansów negatywnie zaopiniowała zgłoszoną w trakcie drugiego czytania poprawkę PO, przywracającą wcześniejszy termin uchylenia preferencyjnej stawki VAT na ubranka dla niemowląt i buty dziecięce, tj. już od 1 lipca 2011 r., zamiast od 1 stycznia 2012 r. Platforma chce, aby z dniem objęcia przez Polskę prezydencji w UE nasze przepisy były zgodne z prawem wspólnotowym.

Ostatecznie o losie poprawek zdecydują posłowie w trakcie piątkowego głosowania.