Otrzymywany zasiłek dla bezrobotnych jest dla osoby go otrzymującej dochodem uzyskanym w danym roku podatkowym.

Ewelina Lelito, starszy konsultant w BDO, wyjaśnia, że w takiej sytuacji podatnik pobierający zasiłek dla bezrobotnych powinien przede wszystkim otrzymać od organu wypłacającego zasiłek dla bezrobotnych informację PIT-11, na podstawie której może sporządzić zeznanie PIT-37. W zeznaniu PIT-37 podatnik powinien wykazać kwotę otrzymanego zasiłku w ciągu roku podatkowego w części C.1 wiersz 5 – Inne źródła nie wymienione w wierszach od 1 do 4. Bowiem wiersz 5 – Inne źródła nie wymienione w wierszach od 1 do 4 wypełniają podatnicy, którzy za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody w postaci świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy, a więc zasiłek dla bezrobotnych.

– W kol. B zeznania PIT-37 podatnicy wykazują sumę przychodów z zasiłku wynikającą z poz. 53 informacji PIT-11. Natomiast w przypadku świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy nie przysługują tym podatnikom koszty uzyskania przychodów – podpowiada Ewelina Lelito.

Nasza rozmówczyni dodaje, że w przypadku jeżeli zasiłek dla bezrobotnych otrzymywał małżonek, kwotę otrzymanego w ciągu roku podatkowego zasiłku dla bezrobotnych należy wykazać w części C.2 wiersz 5 – Inne źródła nie wymienione w wierszach od 1 do 4. Część C.2. należy wypełnić w sytuacji łącznego opodatkowania dochodów małżonków.