Nie każdy podatnik wychowujący w 2010 roku dzieci skorzysta z ulgi prorodzinnej. Przywileju tego zostali pozbawieni podatnicy, którzy uzyskiwali wyłącznie dochody z działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ryczałtu, karty podatkowej czy liniowego PIT.

Ulga prorodzinna jest ulgą odliczaną od PIT obliczanego według skali podatkowej ze stawkami 18 proc. i 32 proc., co oznacza, że można ją odpisać w zeznaniu składanym samodzielnie na PIT-36 lub PIT-37. Nie może jej uwzględnić pracodawca w rocznym obliczeniu PIT-40.

Ulgę oblicza się od podatku po jego pomniejszeniu o składkę zdrowotną.

Odliczenie ulgi będzie możliwe, gdy podatnik uzyskiwał przychody z różnych źródeł, np. z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem i pracy na etacie. W takim przypadku ulgę uwzględni w zeznaniu, w którym będzie rozliczał dochody z pracy. Przepisy o uldze nie mogą mieć zastosowania, gdy do dziecka w 2010 r. miały zastosowanie przepisy o podatku liniowym lub ustawy o ryczałcie.

Jedyny wyjątek dotyczy sytuacji, gdy przychody opodatkowane ryczałtem pochodzą z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.