Deweloperzy, którzy przed zmianą stawek VAT w umowach z kupującymi określali cenę lokalu w kwocie brutto, nie mogą obciążać podwyżką podatku kupującego, który opłaca kolejne raty. Informowaliśmy o tym w „DGP” z 27 stycznia. W niektórych przypadkach sprawa może być bardziej skomplikowana. Mieszkanie czytelniczki zostało odebrane w czerwcu 2010 r., natomiast na fakturach, które dostaje po wpłaceniu każdej kolejnej raty, widnieje zapis, że zapłaciła za wkład budowlany.

– Czy jest to celowy zabieg dewelopera i czy w związku z tym może przelać na mnie podwyżkę VAT – pyta pani Monika ze Szczecina.

Spółdzielnia działa w tym przypadku jak deweloper, a na wybudowanych mieszkaniach ustanawiana jest odrębna własność. Zdaniem Bartosza Bogdańskiego, doradcy podatkowego w MDDP, w takim przypadku interes czytelniczki w dalszym ciągu będzie podlegał ochronie. Jeżeli z uwagi na zmianę przepisów deweloper będzie zmuszony stosować wyższą stawkę VAT, to ten fakt nie będzie upoważniał go do podwyżki ceny lokalu. Zdaniem eksperta skoro mieszkanie zostało wydane w 2010 roku, to deweloper powinien opodatkować całą transakcję jeszcze według stawek VAT obowiązujących w tamtym roku.

– Czynność opodatkowana, czyli dostawa lokalu, miała miejsce w 2010 roku i należy stosować stare stawki VAT, nawet jeżeli płatności za lokal były dokonywane w 2011 roku – mówi Bartosz Bogdański.

Inaczej będzie jednak wyglądać sytuacja, gdy czytelniczka jest członkiem spółdzielni. Jak wskazuje Tomasz Bełdyga, radca prawny, dyrektor w KPMG, w świetle art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) czynnością opodatkowaną jest m.in. ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu.

– Czynność ta zostanie dokonana w 2011 roku, w momencie kiedy odrębna własność lokalu zostanie faktycznie ustanowiona na rzecz czytelniczki – wyjaśnia nasz rozmówca.

Zatem konsekwentnie płatności otrzymywane przez spółdzielnię przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu są prawidłowo oznaczone na fakturze jako wkład budowlany.

– Zgodnie z art. 41 ust. 14f ustawy o VAT do otrzymanych płatności z tytułu wkładu budowlanego w 2011 roku należy stosować stawkę VAT obowiązującą w tym roku, czyli 8-proc. – twierdzi Tomasz Bełdyga.

Także Marcin Strach, doradca podatkowy, twierdzi, że w tym przypadku kluczowe pytanie dotyczy tego, czy czytelniczka jest członkiem spółdzielni. Jeżeli tak, to będzie obowiązywał przepis szczególny dotyczący powstania obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania całości lub części wkładu budowlanego, nie później jednak niż z chwilą ustanowienia m.in. odrębnej własności lokalu.

Oznacza to, że płatności za wkłady budowlane dokonywane po 31 grudnia 2010 r. będą opodatkowane nową stawką, o ile do tego momentu nie nastąpiło ustanowienie prawa do lokalu lub spłata całości wkładów budowlanych, a deweloper zastrzegł możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku i nie ustalił wynagrodzenia w cenie brutto.

Ważne!

Płatności za wkłady budowlane dokonywane po 31 grudnia 2010 r. są opodatkowane nową 8-proc. lub 23-proc. stawką VAT, gdy lokal nie spełnia warunków społecznego programu mieszkaniowego