Przedsiębiorca zaliczył do kosztów uzyskania przychodów podatek od nieruchomości. Nie wpłacił go jednak, bo zapomniał.

– Czy muszę skorygować swoje rozliczenia – pyta pan Mateusz z Krynicy.

W orzecznictwie i praktyce organów podatkowych nie budzi wątpliwości, że podatek od nieruchomości stanowi wydatek związany z działalnością przedsiębiorcy i może być uznany za koszt uzyskania przychodów.

Wojciech Krok, doradca podatkowy w Parulski & Wspólnicy, wyjaśnia, że warunkiem uwzględnienia kosztu w rozliczeniu podatkowym jest jego poniesienie. Jeżeli przedsiębiorca nie uiścił podatku od nieruchomości, to nie ma prawa kwoty tego podatku uwzględnić jako kosztu podatkowego.

Ekspert dodaje, że późniejsza zapłata podatku od nieruchomości oznacza, że zostanie on później uwzględniony w deklaracji podatkowej.

Podatek od nieruchomości jest, jak się wydaje, na gruncie CIT czy PIT kosztem pośrednim, tj. niezwiązanym z żadnym konkretnym przychodem, a takie koszty potrącane są nie w okresie, którego dotyczą, ale w momencie ich poniesienia.

– Jeżeli zatem zapłacimy podatek pięć lat później, to również pięć lat później stanie się on kosztem podatkowym – stwierdza Wojciech Krok.