Znane są już limity zwrotu VAT na materiały budowlane, które będą miały zastosowanie do wniosków składanych w ostatnim kwartale 2010 r. Składając wniosek o zwrot od 1 października 2010 r., będzie można odzyskać 38 153 zł w przypadku inwestycji z pozwoleniem na budowę oraz 16 351,12 zł – w przypadku remontu. W III kwartale 2010 r. limity te wynoszą odpowiednio 37 627,62 zł i 16 126,12 zł.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił cenę 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania potrzebną do wyliczenia maksymalnych zwrotów. Jak podaje GUS, w II kwartale 2010 r. wynosiła ona 4433 zł, co oznacza że można obliczyć limity zwrotu dla wniosków składanych w IV kwartale tego roku. Ponieważ cena wzrosła, wzrosną też kwoty maksymalnej rekompensaty, o jaką można się ubiegać w urzędzie skarbowym z tytułu wydatków na materiały budowlane poniesionych w związku z budową lub remontem. Podwyżka ceny 1 mkw o 61 zł oznacza, że limit dla budowy będzie wyższy od obowiązującego w III kwartale o 525,4 zł, a dla remontu o 225 zł.

Z podwyższonych limitów w pełnej wysokości skorzystają osoby, które w IV kwartale złożą po raz pierwszy wniosek w urzędzie skarbowym. Osoby, które już wnioskowały o zwrot wydatków w ramach obowiązującego je przez pięć lat limitu, składając kolejny wniosek, mogą odzyskać kwotę w wysokości różnicy między kwotą aktualnego limitu a wcześniejszym zwrotem. Jeżeli wcześniejszy wniosek wyczerpał cały limit, to kwota zwrotu będzie stanowiła różnicę między wyższym a niższym limitem.