Podatnik prowadzi firmę kurierską. Kupił właśnie 10 motocykli, które będą wykorzystywane przez pracowników. Chciałby wydatki związane z jednośladami rozliczać w kosztach uzyskania przychodów

– Czy jest to możliwe – pyta pan Arkadiusz z Warszawy.

Zakup motocykla

Wydatki na nabycie motocykla zaliczonego do środków trwałych, którego wartość początkowa przekracza 3,5 tys. zł, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w formie odpisów amortyzacyjnych. Filip Smakowski, radca prawny w Stolarek & Grabalski, wyjaśnia, że motocykl jest pojazdem na ogół wykorzystywanym sezonowo, w związku z czym należy dokonywać amortyzacji wyłącznie w okresie jego faktycznego użytkowania, ustalając wysokość miesięcznego odpisu przez podzielenie jego rocznej kwoty przez liczbę miesięcy w sezonie.

Piotr Gaczyński, konsultant w Accreo Taxand, zastrzega, że wydatki na nabycie i eksploatację motocykla będą kosztem podatkowym, jeśli użytkowanie motocykla służy osiąganiu przychodów bądź zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Amortyzacja jednorazowa

Oprócz metody liniowej, degresywnej i indywidualnej dla podatników rozpoczynających działalność i dla małych podatników możliwa jest także jednorazowa amortyzacja. Filip Smakowski wyjaśnia, że wydatki na eksploatację motocykla (przeglądy, serwis, zakup paliwa) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jako koszty pośrednie już w dacie ich poniesienia.

– Warunkiem do uznania tych wydatków za koszt musi być ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz odpowiednie udokumentowanie – podpowiada Filip Smakowski.

Dodatkowe wydatki

A co z dodatkowymi wydatkami związanymi z motocyklem? Filip Smakowski odpowiada, że składki na ubezpieczenie komunikacyjne motocykla (OC i AC) są w całości kosztem podatkowym. Również wydatki na naprawę powypadkową motocykla będą stanowić koszt, bez względu na to, czy był on objęty umową dobrowolnego ubezpieczenia (AC). Problem jest natomiast z zaliczeniem do kosztów zakupu odzieży ochronnej i kasku.

– W ocenie fiskusa wydatki te nie mają bezpośredniego wpływu na uzyskiwane przychody, a jedynie podwyższają bezpieczeństwo jazdy – ostrzega ekspert z Stolarek & Grabalski.

Odliczenie VAT

Warto jeszcze wspomnieć o odliczeniu VAT od zakupu firmowego jednoślada. Piotr Gaczyński zwraca uwagę, że z uwagi na zakwalifikowanie motocykla do kategorii pojazdów samochodowych wymienionych w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) organy skarbowe ograniczały do niedawna prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupu bądź leasingu motocykla do 60 proc. kwoty podatku – nie więcej niż 6 tys. zł lub odmawiały odliczenia w całości w przypadku zakupu paliwa do jego napędu. Za sprawą wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Magoora (C-414/07) stanowisko organów skarbowych w tym zakresie uległo zmianie.

– Regulacje nowej ustawy o VAT rozszerzyły bowiem zakres ograniczeń prawa do odliczenia – na gruncie przepisów obowiązujących do 1 maja 2004 r. wyłączenia w odliczeniu podatku naliczonego dotyczyły bowiem samochodów, a nie pojazdów samochodowych jak obecnie – zauważa nasz rozmówca z Accreo Taxand.

Stosując przepisy starej ustawy o VAT, podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego bez ograniczeń, w takim zakresie, w jakim motocykl jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.