Minister finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych. Dokument jest niezbędny, bo dotychczasowa regulacja w tej sprawie ogranicza się jedynie do dyspozycji, że w razie uzasadnionej potrzeby zatrzymanego należy poddać niezwłocznemu badaniu lekarskiemu lub udzielić mu pierwszej pomocy medycznej. Tak ogólny przepis jest przyczyną wielu wątpliwości, co do prawidłowości działań inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

Od 16 stycznia 2011 r. osobę zatrzymaną trzeba będzie poddać niezbędnym badaniom lekarskim już na jej żądanie. Inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej będą mieli obowiązek dostarczyć zatrzymanego do lekarza także w przypadkach: uzasadnionej obawy, że zagrożone jest jego zdrowie; oświadczy on, że cierpi na schorzenie wymagające stałego lub okresowego leczenia, a jego przerwanie może zagrażać życiu lub zdrowiu; cierpi na chorobę zakaźną; jest kobietą w ciąży. Zgodnie z projektem badania osoby zatrzymanej przeprowadza się w ZOZ-ie lub prywatnym gabinecie lakarskim, który znajduje się najbliżej miejsca zatrzymania podatnika. Po zakończeniu wizyty lekarz wyda zaświadczenie o istnieniu lub braku przeciwskazań do zatrzymania i umieszczenia podatnika w pomieszczeniu dla zatrzymanych lub też wystawi skierowanie do innego ZOZ-u.