Firmy, które opłacają swoim pracownikom pakiety medyczne, muszą wartość takiego świadczenia doliczyć do przychodów pracownika i opodatkować z innymi dochodami ze stosunku pracy. Jeśli pracodawca nie dopełniał tego obowiązku do tej pory, musi skorygować swoje rozliczenia podatkowe. Co więcej, korekty muszą objąć okres pięciu lat wstecz, czyli czasu, gdy nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Konieczność korygowania opisanych rozliczeń jest konsekwencją uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2010 r. (sygn. akt II FPS 1/10). Sąd uznał, że wartość abonamentu medycznego otrzymanego od pracodawcy jest przychodem pracownika, od którego powinien być odprowadzony PIT. Z kolei Ministerstwo Finansów na pytanie „DGP”, co z firmami, które podatku od abonamentów pracowniczych nie odprowadziły, stwierdziło, że powinny one skorygować rozliczenia pięć lat wstecz, tj. do momentu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie obowiązki podatkowe mają firmy opłacające pakiety medyczne.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się m.in. jak skorygować PIT, uwzględniając pakiety medyczne.