Właśnie rozpoczął się sezon szczepień przeciwko grypie. Wielu pracodawców, aby uchronić się przed nieobecnością pracowników podczas zimowego szczytu zachorowań, postanowiło sfinansować takie szczepienia. Pojawia się pytanie, czy wartość szczepionek, które pracodawca oferuje pracownikom, będą ich przychodem, a pracodawca zakup medykamentów rozliczy w kosztach.

Adam Misiński, menedżer w KPMG Tax M.Michna, podkreśla, że do końca 2006 roku do kosztów podatkowych zaliczano wydatki na opiekę medyczną, gdy taki obowiązek dla pracodawcy wynikał z kodeksu pracy lub innych ustaw. Od 2007 roku decyduje to, czy dany wydatek spełnia definicję kosztów podatkowych. Kosztem podatkowym mogą być koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem pozycji wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Koszty szczepień pracowników nie są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów, ale mogą wpływać na efektywność wykonywanej pracy, w tym przez ograniczenie absencji chorobowej. Wykazują pośredni związek z uzyskiwanymi przez pracodawcę przychodami.

– Nie są wymienione na liście pozycji, które nie są uznawane za koszty podatkowe. Zatem mogą stanowić koszt podatkowy pracodawcy – argumentuje Adam Misiński.

Ekspert dodaje, że jeżeli sfinansowanie szczepień dla pracowników nie jest obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z kodeksu pracy lub innych ustaw, wówczas wartość szczepionki stanowi dla pracownika przychód. Pracodawca powinien o tę wartość podwyższyć podstawę opodatkowania PIT.

Jednak jeżeli pracodawca jest na mocy określonych przepisów zobowiązany do pokrycia kosztów szczepień dla pracowników, np. jako element profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej z uwagi na szczególne warunki pracy, wówczas wartość szczepionki nie stanowi dla pracownika przychodu podatkowego.

Ważne!

Kwota wynagrodzenia wypłacana pracownikowi będzie pomniejszona o podatek pobrany od wartości szczepionki, z której skorzystał