Zwrot osobom fizycznym VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych przysługuje w ramach pięcioletnich limitów. Okres pięciu lat liczy się od daty złożenia pierwszego wniosku (wniosek można składać raz w roku). Limit ten może ulec podwyższeniu na skutek wzrostu ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, która służy do jego wyliczenia. Potwierdził to resort finansów w piśmie z 24 czerwca 2009 r. (nr DD3/066/48/KDJ/09/608). Zatem składając np. drugi wniosek, można odzyskać kwotę w wysokości różnicy między kwotą aktualnego limitu a wcześniejszym zwrotem. Jeżeli pierwszy wniosek wyczerpał cały limit, to kwota zwrotu będzie stanowiła różnicę między wyższym a niższym limitem.

Może się jednak zdarzyć, że w okresie pięcioletnim cena spadnie. Takie sytuacje miały już miejsce. Od 1999 roku cena spadała 14 razy w stosunku do poprzedniego kwartału (w tym czasie cena była ogłaszana 45 razy). Przykładowo cena za III kwartał 2009 r. wyniosła 3783 zł, podczas gdy w II kwartale było to 3924 zł. Spadek ceny nie wpływa jednak na zmniejszenie limitu przysługującego osobie, która składa kolejny wniosek. W takiej sytuacji podatnik ubiega się o zwrot w ramach limitu (jego niewykorzystanej części), który nabył z dniem złożenia pierwszego wniosku.

Do wyliczenia limitów zwrotu przyjmuje się cenę 1 mkw. ostatnio ogłoszoną przed kwartałem złożenia wniosku. We wnioskach składanych do końca września podatnicy stosują cenę 1 mkw. ogłoszoną za I kwartał 2010 r., tj. 4372 zł. Limity wynoszą 37 627,62 zł – dla budowy oraz 16 126,12 zł – dla remontu.