Działania promocyjne i reklamowe podatnika uzależnione są od specyfiki działalności gospodarczej, którą prowadzi. Podatnik świadczący usługi może uznać, że skuteczną formą zachęcenia szerszego kręgu nabywców do skorzystania z jego usług może być wykonanie pewnego zakresu tych usług nieodpłatnie. Jak zaoferowanie potencjalnemu nabywcy samochodu jazdy próbnej tym samochodem nie powinno być uznane za podlegające opodatkowaniu VAT nieodpłatne świadczenie usługi, tak wykonanie określonego zakresu usług nieodpłatnie w celu zachęcenia potencjalnych klientów do skorzystania z usług firmy nie powinno przynieść również takiego skutku. W obu tych sytuacjach nieodpłatnie wykonane czynności mają na celu zwiększenie sprzedaży czy to towarów, czy też usług.

Pomimo że przepis art. 8 ust. 2 ustawy o VAT nie budzi kontrowersji, niektóre organy podatkowe kwestionowały brak opodatkowania np. usług prawnych wykonywanych przez kancelarie prawne na zasadzie pro bono. Kwestia ta znalazła swoje rozstrzygnięcie w wyroku NSA z 23 marca 2010 r. (sygn. akt I FSK 326/09). W wyroku tym NSA jednoznacznie stwierdził, iż działalność kancelarii prawnej polegająca na nieodpłatnym oferowaniu pomocy prawnej nie wiąże się z koniecznością odprowadzenia VAT.

Prowadząc taką działalność, kancelaria buduje swój pozytywny wizerunek wśród potencjalnych klientów oraz studentów prawa, staje się też bardziej rozpoznawalna na rynku. Cel takiego działania uwzględnił NSA, stwierdzając, że usługi pomocy prawnej wykonywane na zasadzie pro bono mają oczywisty związek z działalnością prowadzoną przez kancelarie prawne. Przepis art. 8 ust. 2 ustawy o VAT nie pozwala na opodatkowanie VAT tych usług, które są wykonywane nieodpłatnie, ale na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem.