Zwolnienie z VAT dla dostawy towarów przekazanych organizacjom prowadzącym działalność użyteczną o charakterze dobroczynnym oraz usług świadczonych na rzecz takich organizacji proponuje Lewica. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

Zwolnienie pozwalałoby nie płacić VAT od przekazań zarówno odpłatnych, jak i nieodpłatnych wszelkich towarów, np. żywności, odzieży, sprzętu medycznego oraz świadczenia usług. Dla jego zastosowania wystarczające ma być udokumentowanie fakturą dostarczenia organizacji towaru lub usługi, które w całości powinny być przeznaczone na jej cele statutowe.

Jak wskazuje Piotr Michalski, doradca podatkowy w Polaudit, skutkiem stosowania takiego zwolnienia do dostaw wszelkich towarów i usług może być zwiększenie strumienia darów dla organizacji charytatywnych. Obecnie w ustawie o VAT istnieje zwolnienie jedynie dla produktów spożywczych dostarczanych nieodpłatnie bezpośrednio przez producentów. W konsekwencji np. piekarnia może darować bez VAT bułki, pod warunkiem prowadzenia specjalnej ewidencji, ale sklep spożywczy już nie.

Projekt dotyczy nieograniczonego podmiotowo zwolnienia zarówno odpłatnych, jak i nieodpłatnych dostaw i świadczenia usług.