Wczoraj Komisja Finansów Publicznych zdecydowała, że projekt zakładający zwiększenie odpisu podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z 1 do 2 proc. zostanie skierowany do podkomisji. Podwyższeniu odpisu przeciwne jest Ministerstwo Finansów, co potwierdził podsekretarz stanu Maciej Grabowski.

Do dalszych prac w podkomisji trafił również projekt ustawy zakładający przyznanie ulgi prorodzinnej rolnikom. Pierwsze czytanie projektu odbyło się rok temu. Teraz Sejm powrócił do pracy nad tą propozycją.

Ulga prorodzinna miałaby zostać wprowadzona również do ustawy o podatku rolnym, z tą różnicą, że byłaby przyznawana na wniosek rolnika w drodze decyzji wydanej przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Zmiany nie popiera Ministerstwo Finansów. Wiceminister Maciej Grabowski, stwierdził, że wprowadzanie ulgi do podatku rolnego, który ma charakter podatku majątkowego a nie dochodowego jest niewłaściwe. Ponadto z odliczenia ulgi na jedno dziecko w pełnej wysokości mogliby skorzystać jedynie rolnicy posiadający gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 13 ha, natomiast większość gospodarstw nie przekracza 5 ha. Według ministra po wprowadzeniu ulgi prorodzinnej, podatku rolnego nie płaciłoby ponad 90 proc. rolników.