Jedną z sytuacji życiowych, która wpływa na rozliczenie podatkowe, jest np. śmierć współmałżonka w trakcie roku. Zastanówmy się więc, jakie zeznanie złoży wdowa, wychowująca pełnoletnią córkę, która pobiera rentę socjalną po zmarłym ojcu.

Michał Cielibała, doradca podatkowy w Biurze Rachunkowym Biurex w Kielcach, wyjaśnia, że dziecko pełnoletnie zawsze rozlicza się samo z osiąganych przez siebie dochodów. Zgodnie z kodeksem cywilnym pełnoletnim jest osoba, która ukończyła 18 lat. Dziecko może jednak uzyskać pełnoletniość poprzez zawarcie związku małżeńskiego i od tej pory zawsze będzie już traktowane jako pełnoletnie, także dla celów podatkowych.

– Możliwość preferencyjnego rozliczenia przez wdowę z pełnoletnim dzieckiem, jako samotnie wychowującą, istnieje wtedy, gdy na dziecko, bez względu na jego wiek, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny lub renta socjalna – podkreśla Michał Cielibała.