Roczne rozliczenie CIT-8 zostanie przedstawione na przykładzie XYZ spółki z o.o.

Dane identyfikacyjne

Wypełnienie rocznego zeznania CIT-8 rozpoczyna się od wpisania NIP, roku podatkowego (dla zeznań rocznych składanych za 2009 rok należy wpisać 01-01-2009 – 31-12-2009. W części A formularza należy wpisać adres urzędu skarbowego właściwego dla podatnika składającego zeznanie. W poz. 7 formularza należy określić cel składanego zeznania. W przypadku składania pierwszego zeznania podatkowego za dany rok zaznaczany jest kwadrat pierwszy (złożenie zeznania), zaś w przypadku ewentualnych korekt tego zeznania – kwadrat drugi.

W części B. należy wpisać dane identyfikacyjne podatnika, tj. pełną nazwę podmiotu (XYZ, spółka z o.o.) wraz z numerem REGON oraz dokładny adres siedziby podmiotu.

Pozycja 20 dotyczy podmiotów, które korzystały z tzw. kredytu podatkowego (zwolnienie z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy przez określony czas). XYZ spółka z o.o. nie korzystała z tego zwolnienia, a zatem zaznacza kwadrat trzeci. Pozycja 21 zeznania służy do wskazania organowi podatkowemu, czy podatnik był zobowiązany do sporządzania szczególnego rodzaju dokumentacji związanej z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi lub z kontrahentami z terytoriów lub krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Załączników do zeznania

Dochodu i straty

Podstawy opodatkowania

Obliczenia podatku

Zaliczek podatkowych

Pokrycia podatku

Zapłaty i nadpłaty

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak prawidłowo wypełnić formularz CIT-8 za rok podatkowy 2009.