Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów opracował wykaz zadań dla kontroli skarbowej na 2010 rok. Taki plan publikowany jest co roku i stanowi dla podatników jedno z cenniejszych źródeł informacji o tym, co znajdzie się w kręgu zainteresowania fiskusa w danym roku. Priorytety działań urzędów kontroli skarbowej (UKS) zostały ustalone w podobny sposób jak w planie na 2009 rok.

Urzędnicy skupią się na przestępstwach skarbowych związanych m.in. z akcyzą i VAT. Równie uważnie będą śledzić transakcje między podatnikami, także w wymiarze międzynarodowym, np. między podmiotami powiązanymi. Wszystko po to, aby zapobiec przerzucaniu dochodów za granicę.

Urzędnicy UKS będą dokładnie sprawdzać podatników pod kątem uchylania się od opodatkowania lub zatajania przychodów. Na szeroką skalę mają być prowadzone kontrole przedsiębiorców stosujących kasy fiskalne.

Kontynuowane będą czynności kontrolne w stosunku do podatników zajmujących się handlem w internecie.

Wyroby akcyzowe

Najważniejszymi kierunkami działań kontroli skarbowej w 2010 roku będą kontrole w zakresie opodatkowania obrotu wyrobami akcyzowymi, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu paliwami płynnymi. Uwaga będzie zwracana m.in. na obrót paliwami płynnymi dokonywany przez zorganizowane grupy, a także na stacje benzynowe.

Kontrole nie ominą też podmiotów uczestniczących w przestępstwach karuzelowych. W tym zakresie planowana jest wymiana informacji i współpraca ze skarbówką z innych krajów UE.

Szara strefa

Urzędnicy zajmą się także ściganiem podatników działających w szarej strefie. Działania fiskusa mają objąć ukrywanie dochodów przez zarejestrowane firmy oraz niezarejestrowaną działalność gospodarczą. Ma to na celu ograniczenie utraty dochodów państwa z tytułu niezapłaconych podatków oraz zapobieganie nierównym warunkom dla działalności prowadzonej przez rzetelnych podatników.

Działania kontrolne wobec podatników zarejestrowanych i zobowiązanych do prowadzenia kas rejestrujących będą polegać nie tylko na sprawdzeniu prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas, ale także ostatecznie zmierzać do dokonania rozliczeń z budżetem państwa przez dany podmiot.

Planowane jest także prowadzenie systematycznych działań mandatowych, w szczególności skierowanych na ujawnienie nieprawidłowości w ewidencjonowaniu obrotów w kasach rejestrujących. Działania te będą podejmowane także w formie doraźnych akcji w okresach wzmożonego obrotu w punktach gastronomicznych (w tym klubach, dyskotekach), usługowych i handlowych (okres wakacyjny, ferie zimowe).