Prowadzisz działalność gospodarczą w internecie lub nie ujawniłeś przed urzędem skarbowym wszystkich uzyskanych dochodów? Zawitała do ciebie kontrola skarbowa? Możesz być pewien, że urzędnicy zabawią u ciebie przynajmniej sześć miesięcy. Wszystko dlatego, że kontrole długotrwałe najczęściej dotyczą spraw e-handlu i nieujawnionych źródeł przychodu.

Wiesława Drożdż z Ministerstwa Finansów wyjaśnia, że badanie obrotów, wykonanych transakcji czy sprawdzanie deklarowanych przez podatnika źródeł przychodu jest procesem długotrwałym, ponieważ wymaga uzyskania wielu informacji pozostających w dyspozycji innych podmiotów. Uzyskanie odpowiedzi, np. od administratora internetowego na temat liczby dokonanych transakcji za badany okres – wymaga odpowiednio dłuższego czasu niż w kontroli dokumentów pozostających w dyspozycji podatnika.

– Takie sprawy są traktowane w sposób szczególny, ponieważ trafiają pod dodatkowy monitoring pozwalający kontrolować przyczyny długiego okresu ich prowadzenia – stwierdza Wiesława Drożdż.

W 2009 roku na 10 168 wszystkich kontroli 1462 były kontrolami długotrwałymi. Kontrolami długotrwałymi są te, których okres prowadzenia przekracza sześć miesięcy. W 2008 roku nastąpił 35-proc. spadek kontroli długotrwałych w stosunku do roku poprzedniego, a w 2009 roku nastąpił dalszy spadek o kolejne 12 proc.

– 10 proc. kontroli, które zostały uznane za długotrwałe w 2009 roku, to znikoma liczba w porównaniu z liczbą prowadzonych kontroli ogółem, szczególnie że z roku na rok liczba ta maleje – ocenia nasza rozmówczyni z MF.

Innego zdania są eksperci. Według nich dobrze, że liczba kontroli długotrwałych z roku na rok spada. Jednak 10 proc. to nadal sporo.

Przedłużanie czynności

Sprawozdanie MF z kontroli skarbowych przeprowadzonych w 2009 roku wskazuje na bardzo pozytywną statystykę – z roku na rok spada liczba kontroli długotrwałych. Zdaniem Agnieszki Tałasiewicz, partnera w Ernst & Young, to informacja, która ucieszy wszystkich podatników, którzy wiedzą, jak ciężko jest pogodzić codzienne prowadzenie biznesu z kontrolą, i to w dodatku długotrwałą.

Problem jednak w tym, że nadal zdarzają się kontrole, które trwają kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Joanna Patyk, doradca podatkowy w BDO, podaje, że w swojej praktyce spotkała się z kontrolami skarbowymi trwającymi wiele miesięcy. Niektóre z nich przekroczyły nawet rok.

– Najczęściej przedłużenie kontroli przez organ kontroli wynika bądź ze skomplikowanego stanu faktycznego spotkanego w danym podmiocie, bądź ze zbyt dużej ilości materiału podlegającego kontroli – tłumaczy Joanna Patyk.

Taka sytuacja jest bardzo niekorzystna dla kontrolowanego, gdyż jest on przez długi okres obciążony dodatkowymi obowiązkami nałożonymi na niego w związku z kontrolą, np. składaniem dodatkowych wyjaśnień lub dostarczaniem kolejnych dokumentów.

– Pozostaje więc dobrze zorganizować swoją działalność na czas kontroli i otwarcie rozmawiać z kontrolującymi o ich planach co do przebiegu kontroli w kontekście naszych priorytetów biznesowych – radzi Agnieszka Tałasiewicz.