Resort finansów podsumował kontrole skarbowe w zakresie ewidencji sprzedaży w kasach fiskalnych, które przeprowadzono w miejscowościach wypoczynkowych podczas ostatnich ferii zimowych. Urzędnicy wymierzyli ponad 5,8 tys. mandatów na kwotę przekraczającą 1,2 mln zł. To spory zysk dla fiskusa, biorąc pod uwagę fakt, że w całym 2009 roku inspektorzy kontroli skarbowej wystawili 30 tys. mandatów na 7 mln zł. Najczęstsze błędy to nieprawidłowa ewidencja sprzedaży w kasach oraz niewydawanie paragonów klientom.

Zakres kontroli

Inspektorzy urzędów kontroli skarbowej (UKS) sprawdzali przede wszystkim punkty sprzedaży w miejscowościach turystycznych i miejscach oferujących usługi związane z zimowym wypoczynkiem. Jolanta Strojna z UKS w Kielcach podaje, że kontrolą objęto punkty sprzedaży biletów wjazdu na stoki narciarskie, wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, placówki gastronomiczne, parkingi, szkoły nauki jazdy na nartach, obiekty turystyczne odwiedzane w okresie szkolnych ferii zimowych, targowiska, na których sprzedawany był sprzęt narciarski, kryte pływalnie, lodowiska oraz przewoźników świadczących okazjonalnie przewozy osób zaprzęgami konnymi.

– Rezultatem tych czynności miało być w pierwszej kolejności rzetelne ewidencjonowanie sprzedaży i w konsekwencji prawidłowe opodatkowanie działalności, a dopiero w dalszej kolejności karanie sprawców wykroczeń karnych skarbowych – stwierdza Anna Baran z UKS w Zielonej Górze.

Z kolei Janusz Kozłowski z UKS we Wrocławiu dodaje, że działania kontrolujących prowadzone były również w czasie wykraczającym poza tradycyjne godziny pracy urzędu, tj. w godzinach popołudniowych, wieczornych, a także w dni wolne od pracy.

Wykryte błędy

Do najczęściej spotykanych nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania sprzedaży należały brak kasy fiskalnej bądź wprowadzanie na kasę tylko części sprzedaży.

Wojciech Lewandowski z UKS w Krakowie jako przykłady podaje prowadzenie tzw. małej gastronomii oferującej poza gorącymi posiłkami także grzane wino i piwo, których sprzedaż nie była ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej. Prowadzący sprzedaż m.in. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. zobowiązani są ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy bez względu na osiągane obroty. W toku podjętych działań pracownicy krakowskiego UKS ujawnili, w kilku przypadkach, sprzedaż papierosów bez polskich znaków akcyzy.

– Odnotowano również przypadki powtórnego ukarania, gdy mimo wcześniej wymierzonego mandatu podatnik nadal nie ewidencjonował sprzedaży na kasie fiskalnej – mówi Wojciech Lewandowski.