Urzędy kontroli skarbowej w czasie ferii zimowych nałożyły 5,8 tys. mandatów. Stwierdzone nieprawidłowości w kasach fiskalnych przyniosły budżetowi 1,2 mln zł. Ministerstwo Finansów zapowiada regularne przeprowadzanie takich akcji w tym roku.
Resort finansów podsumował kontrole skarbowe w zakresie ewidencji sprzedaży w kasach fiskalnych, które przeprowadzono w miejscowościach wypoczynkowych podczas ostatnich ferii zimowych. Urzędnicy wymierzyli ponad 5,8 tys. mandatów na kwotę przekraczającą 1,2 mln zł. To spory zysk dla fiskusa, biorąc pod uwagę fakt, że w całym 2009 roku inspektorzy kontroli skarbowej wystawili 30 tys. mandatów na 7 mln zł. Najczęstsze błędy to nieprawidłowa ewidencja sprzedaży w kasach oraz niewydawanie paragonów klientom.

Zakres kontroli

Inspektorzy urzędów kontroli skarbowej (UKS) sprawdzali przede wszystkim punkty sprzedaży w miejscowościach turystycznych i miejscach oferujących usługi związane z zimowym wypoczynkiem. Jolanta Strojna z UKS w Kielcach podaje, że kontrolą objęto punkty sprzedaży biletów wjazdu na stoki narciarskie, wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, placówki gastronomiczne, parkingi, szkoły nauki jazdy na nartach, obiekty turystyczne odwiedzane w okresie szkolnych ferii zimowych, targowiska, na których sprzedawany był sprzęt narciarski, kryte pływalnie, lodowiska oraz przewoźników świadczących okazjonalnie przewozy osób zaprzęgami konnymi.
– Rezultatem tych czynności miało być w pierwszej kolejności rzetelne ewidencjonowanie sprzedaży i w konsekwencji prawidłowe opodatkowanie działalności, a dopiero w dalszej kolejności karanie sprawców wykroczeń karnych skarbowych – stwierdza Anna Baran z UKS w Zielonej Górze.
Z kolei Janusz Kozłowski z UKS we Wrocławiu dodaje, że działania kontrolujących prowadzone były również w czasie wykraczającym poza tradycyjne godziny pracy urzędu, tj. w godzinach popołudniowych, wieczornych, a także w dni wolne od pracy.

Wykryte błędy

Do najczęściej spotykanych nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania sprzedaży należały brak kasy fiskalnej bądź wprowadzanie na kasę tylko części sprzedaży.
Wojciech Lewandowski z UKS w Krakowie jako przykłady podaje prowadzenie tzw. małej gastronomii oferującej poza gorącymi posiłkami także grzane wino i piwo, których sprzedaż nie była ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej. Prowadzący sprzedaż m.in. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. zobowiązani są ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy bez względu na osiągane obroty. W toku podjętych działań pracownicy krakowskiego UKS ujawnili, w kilku przypadkach, sprzedaż papierosów bez polskich znaków akcyzy.
– Odnotowano również przypadki powtórnego ukarania, gdy mimo wcześniej wymierzonego mandatu podatnik nadal nie ewidencjonował sprzedaży na kasie fiskalnej – mówi Wojciech Lewandowski.Wymierzane kary

Kary nałożone na przedsiębiorców dotyczyły zarówno przypadków nieewidencjonowania sprzedaży w kasach, jak i niewydawania paragonów stwierdzających dokonanie sprzedaży. Mandatami upominano również właścicieli lub kierowników sklepu, którzy nie dopełnili obowiązku nadzoru. W przypadku znacznego stopnia szkodliwości społecznej kontrolerzy wnioskowali o wszczęcie postępowań karnych.
– Minimalny mandat, jaki został nałożony w okresie ferii, to 150 zł, natomiast maksymalny to 1750 zł – wylicza Jolanta Strojna.
Ministerstwo Finansów zapowiada systematyczne przeprowadzanie podobnych akcji w przyszłości. Co ważne, zapowiedź nie dotyczy tylko okresu ferii. Równie dobrze mogą to być przedłużone weekendy, np. majowy czy czas wakacji.
OPINIA
Andrzej Parafianowicz
wiceminister finansów, generalny inspektor kontroli skarbowej
Prowadzona na szeroką skalę akcja miała za zadanie ograniczenie działań w szarej strefie i tworzenie warunków dla uczciwej konkurencji wśród podmiotów oferujących zimowe atrakcje. Działania podejmowane przez inspektorów kontroli skarbowej odbiły się szerokim echem zarówno w mediach lokalnych, jak i ogólnopolskich. Bez wątpienia przyczyniło się to do propagowania zasad fair play w handlu zarówno wśród przedsiębiorców, jak i potencjalnych klientów. Warto przypomnieć, że bez otrzymania paragonu klient ma dużo większe problemy w dochodzeniu swoich praw, gdy zakupiony towar lub usługa nie odpowiada jakości deklarowanej przez sprzedawcę lub posiada wady.
Akcja spełniła również rolę prewencyjną. Większość podatników od momentu ukarania mandatem prawidłowo wypełniała obowiązki w zakresie ewidencjonowania na kasie rejestrującej, chociaż zdarzały się przypadki karania tych samych osób kilkukrotnie za taki sam czyn, popełniony w różnym czasie.
Ewidencja obrotów w kasach / DGP