SONDAŻ

Podatnicy przy wypełnianiu zeznań rocznych najczęściej korzystają z pomocy rodziny lub znajomych. Chętnie w swoich rozliczaniach uwzględniają ulgi podatkowe i oczekują ich poszerzenia, zwłaszcza o odliczenia związane z leczeniem i budownictwem. Jeśli chodzi o kontakty z fiskusem, podatnicy nie obawiają się ich, jednak nie rozumieją procedury podatkowej i uważają, że urzędnicy skarbowi mają zbyt duże uprawnienia w zakresie czynności kontrolnych. Takie wnioski wynikają z czwartego ogólnopolskiego badania Portret polskiego podatnika Gazety Prawnej, PBS DGA i firmy Ernst & Young.

Zeznanie podatkowe

Pierwsza część pytań, które zadano respondentom w ramach sondażu, dotyczyła rocznego zeznania podatkowego. W 2009 roku 63 proc. odpowiadających złożyło zeznania jako osoba fizyczna. Przy wypełnianiu deklaracji podatkowej najwięcej osób korzystało z pomocy rodziny bądź znajomych. W taki sposób roczny PIT wypełniło 39 proc. badanych.

Drugie miejsce zajęła praca samodzielna. 25 proc. osób wskazało, że wypełniło PIT samodzielnie. Trzecie miejsce na podium zajęli opłaceni specjaliści, np. doradcy podatkowi. Z ich pomocy skorzystało 15 proc. badanych. Podatnicy często też wypełniali swoje deklaracje wspólnie z małżonkiem bądź parterem.

Taki sposób wybrało 11 proc. osób. Na ostatnim miejscu znalazło się wypełnienie deklaracji podatkowej przez zakład pracy. Na tę metodę wskazało 10 proc. badanych.

Takie dane są potwierdzeniem, że wypełnienie PIT jest dla Polaków coraz prostsze. Wynika to zapewne z lepszej znajomości prawa, a także powszechnie dostępnych programów komputerowych, które praktycznie same dokonują obliczeń. Podatnik ogranicza się do wpisania odpowiednich danych we właściwe rubryki. Reszty dokonuje za niego program komputerowy.

Ulgi i odliczenia

Ocena systemu ulg podatkowych oraz korzystanie z nich w praktyce to spora część naszego sondażu. Wynika z niego, że 93 proc. badanych uważa, że ulgi podatkowe są potrzebne. Te dane potwierdzają też liczby dotyczące korzystania z odliczeń podatkowych. Wśród naszych badanych ulgi podatkowe w swoim rozliczeniu za 2008 rok wykorzystało 50 proc. odpowiadających (w sondażu z 2008 roku 51 proc. osób korzystało z ulg). W wyniku takiego rozliczenia 67 proc. badanych oczekuje na zwrot nadpłaty podatku z urzędu skarbowego, 9 proc. musiało wpłacić podatek do urzędu, a 22 proc. wyszła na zero, czyli nie musiała fiskusowi ani dopłacać, ani nie czeka na zwrot, 2 proc. osób odmówiło udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące skutków wypełnienia rocznego PIT.

Co ważne, podatnicy chcą poszerzenia, i to znacznego, katalogu ulg podatkowych. Wskazują na potrzebę wprowadzenia lub utrzymania ulg związanych z: rehabilitacją i zakupem leków, remontami i budowami, edukacją, rodziną, internetem. Pozytywnie oceniane są także darowizny i ulgi inwestycyjne. Nowością w tym roku jest opinia na temat ulgi podatkowej dla oszczędzających na emeryturę. Aż 50 proc. osób, które wzięły udział w sondażu, chciałoby wprowadzenia takiego zwolnienia podatkowego.

Ciekawe odpowiedzi padły na pytanie: czy powinny istnieć specjalne ulgi podatkowe dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą? Aż 92 proc. osób odpowiedziało twierdząco. Eksperci Ernst & Young twierdzą, że taka opinia może świadczyć o tym, że respondenci uważają, że przedsiębiorcom należą się ulgi podatkowe, bo oni m.in. tworzą nowe miejsca pracy.