INTERPELACJA

Od l grudnia 2008 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o VAT dotyczące opodatkowania VAT usług targowych. Obecnie miejsce świadczenia usług organizacji targów i wystaw jest określane w miejscu, w którym usługi te zostały faktycznie wykonane (art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT). Przepisy unijnej dyrektywy VAT w tym zakresie zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2010 r. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 8525) odniosło się do wątpliwości, czy fakt ten nie spowoduje niespójności w międzynarodowych rozliczeniach podatkowych.

MF wyjaśniło, że zmiana przepisów Dyrektywy 2006/ 112/WE od 2010 roku nie wprowadza nowych zasad ustalania miejsca świadczenia w odniesieniu do usług organizacji targów i wystaw, które już obecnie powinny być opodatkowane zasadniczo w miejscu, gdzie usługi te są świadczone. Potwierdza to orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa C-114/05). Oznacza to, że zmiana przepisów dyrektywy ma wyłącznie charakter doprecyzowujący i nie zmieni obecnie obowiązujących regulacji w tym zakresie.

Resort podkreślił, że przepisy ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym przed 1 grudnia 2008 r. nie pozwalały na określenie miejsca świadczenia usług organizacji targów i wystaw zgodnie z wyrokiem ETS w sprawie C-114/05. Zatem celem zmiany tych przepisów było dostosowanie krajowych przepisów w zakresie ustalania miejsca świadczenia usług organizacji wystaw i targów do przepisów dyrektywy, z uwzględnieniem orzecznictwa ETS.

W związku z tym MF poinformowało, że obowiązujące od 1 grudnia 2008 r. zmiany w ustawie o VAT w zakresie miejsca świadczenia usług nie spowodują chaosu w rozliczeniach międzynarodowych dokonywanych przez podatników świadczących te usługi. Taki chaos mógłby wywołać brak nowelizacji przepisów w tym zakresie. Nie ma zatem uzasadnienia, aby nowe brzmienie przepisu art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT obowiązywało dopiero od 1 stycznia 2010 r.