Wydatki na zakup leków odliczane są od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Leki wolno odliczyć, tylko gdy są kupowane dla osób niepełnosprawnych. Z ulgi można korzystać, gdy stosowanie leku zaleci lekarz specjalista.Tylko osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i czasowo muszą przyjmować leki, mogą odliczyć od dochodu wydatki poniesione na ich zakup. Ulga na leki liczona jest jako kwota stanowiąca nadwyżkę między faktycznie poniesionymi wydatkami w miesiącu a kwotą 100 zł. Oznacza to, że z ulgi można skorzystać tylko wtedy, gdy w danym miesiącu wydamy na leki więcej niż 100 zł.

Z odliczenia może korzystać także rodzina osoby niepełnosprawnej. Rodzina może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup leków, jeśli na jej utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Odliczenia można dokonać wtedy, gdy w roku podatkowym dochody osób niepełnosprawnych pozostających na utrzymaniu rodziny nie przekraczają kwoty 9120 zł.

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności nie jest jedynym warunkiem, jaki muszą spełnić podatnicy. Osoba niepełnosprawna, która chce od swojego dochodu w rozliczeniu rocznym odliczyć wydatki na leki, musi posiadać stosowne zaświadczenie od lekarza specjalisty. W zaświadczeniu muszą być zawarte zalecenia lekarza o konieczności stałego lub czasowego stosowania leków. Co ważne, zaświadczenie musi wystawić specjalista, np. leków na serce nie może zlecić internista, musi to zrobić kardiolog.

Dowodem potwierdzającym fakt zakupu lekarstw jest wydany przez aptekę rachunek lub faktura, z reguły jest to faktura. Należy zebrać dokumenty z całego roku, po to by móc obliczyć kwotę odliczenia. Potrzebne może okazać się też zaświadczenie od lekarza specjalisty. Warto zatem o nie zadbać już w momencie, gdy ten przepisuje nam lek. Jego forma nie jest określona (nie ma wzoru takiego zaświadczenia).

W jakiej sytuacji wydatki na cele rehabilitacyjne, w tym także na zakup leków, nie podlegają odliczeniu od dochodu ? Gdzie muszą zostać wykazane ulgi rehabilitacyjne ? Czytaj w e-wydaniu Gazety Prawnej.