Jego zdaniem obowiązek posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym jest jedną z głównych przyczyn małej popularności e- fakturowania. Zauważyła to Komisja Europejska, która w środę ogłosiła propozycję zmian w dyrektywie o VAT. Zgodnie z zamierzeniami KE, faktury elektroniczne miałyby być traktowane tak samo jak papierowe.

"KE chce zlikwidować przepisy określające wymagania techniczne, jakie powinny spełniać faktury elektroniczne. Wszystkie dyskusje na temat technologii czy zabezpieczeń faktur Komisja uznała za zbędne z punktu widzenia przepisów o VAT" - uważa Śliż.

"Faktura elektroniczna będzie musiała spełnić takie same warunki, jak faktura papierowa i będzie traktowana identycznie jak ona. Żadne państwo członkowskie nie będzie mogło np. żądać zastosowania bezpiecznego e-podpisu. W efekcie każdy przedsiębiorca będzie mógł wysłać fakturę e-mailem, czego teraz nie może zrobić" - dodał ekspert.

Według niego zmiana zmierza w dobrym kierunku, ale "rodzi się pytanie, czy na likwidacji barier nie ucierpi bezpieczeństwo obrotu".

Śliż przypomniał, że KE wdraża program zmniejszania obciążeń administracyjnych. Do roku 2012 ma być ich mniej o 25 proc. Dyrektywa o VAT jest jednym z 42 aktów prawnych rozpatrywanych w ramach programu i jednym z pierwszych, w których proponuje się zmiany.

"Papierowe i elektroniczne faktury będą traktowane tak samo"

Zgodnie z komunikatem KE, propozycja nowelizacji dyrektywy o VAT ma m.in. wyeliminować obecne bariery dla e-fakturowania. Faktury elektroniczne mają być traktowane na równi z papierowymi. KE zapewnia, że propozycja jest kluczowym elementem w programie likwidacji obciążeń dla biznesu oraz częścią strategii usprawnienia walki z oszustwami w VAT.

Laszló Kovacs, komisarz KE ds. podatków uważa, że obecne krajowe przepisy dotyczące VAT są nadmiernie skomplikowane i rozbieżne.

"To prowadzi do niepotrzebnych obciążeń administracyjnych dla firm działających na rynku międzynarodowym oraz przyczynia się do tzw. oszustw karuzelowych w VAT" - powiedział Kovacs. Według niego zmiana nie tylko uprości i ujednolici przepisy, ale także umożliwi krajowym organom skarbowym skuteczniejszą kontrolę.

"Papierowe i elektroniczne faktury będą traktowane tak samo, co pozwoli biznesowi przestawić się w stu procentach na system e- fakturowania i zaoszczędzić w całej Unii do 18 mld euro" - ocenił komisarz.