RAPORT

W 2005 roku wprowadzono w Rumunii podatek liniowy w wysokości 16 proc. i w związku z tym zlikwidowano odliczenia podatkowe przysługujące rodzicom mającym na utrzymaniu dzieci.

Likwidacja odliczeń

Jak wynika z danych Izabelli Budek, konsultanta w dziale podatkowym PricewaterhouseCoopers, rodzice nie mogą też skorzystać w Rumunii z łącznego opodatkowania swoich dochodów.

- Jednak w 2008 roku podatnicy rumuńscy mogą skorzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga ta dotyczy podatników, którzy osiągnęli wcześniej ustaloną przez władze podatkowe Rumunii wysokość dochodu - wyjaśnia Izabella Budek.

Dodaje, że ulga ta wynosi:

• dla dochodu poniżej 1 tys. lejów rumuńskich - maksymalne odliczenie to 650 lejów (i zmienia się w zależności od liczby członków rodziny na utrzymaniu),

• dla dochodu pomiędzy 1 tys. a 3 tys. lejów - kwota odliczenia zmniejsza się w zależności od wzrastającego dochodu,

• dla dochodu powyżej 3 tys. lejów - nie ma zastosowania.

Mimo że władze Rumunii zlikwidowały większość ulg i odliczeń podatkowych, to nadal w 2008 roku obywatel Rumunii (a zwłaszcza matka) jest wspierany przez państwo poprzez system zasiłków i dodatków prorodzinnych. Jak wskazują eksperci PricewaterhouseCoopers, aby taką pomoc otrzymać, należy złożyć odpowiednie dokumenty do władz rumuńskich.

Zeznanie roczne

Joanna Narkiewicz-Tarłowska, starszy menedżer, doradca podatkowy w dziale podatkowym Pricewaterhouse- -Coopers podkreśla, że w katalogu ulg, z jakich można skorzystać przygotowując rumuńskie zeznanie podatkowe za 2007 rok, znajduje się odliczenie dotyczące wydatków do wysokości 300 lejów (około 90 euro) za rok, poniesionych przez osoby indywidualne z tytułu pożyczek mieszkaniowych zaciągniętych w banku w związku z planami oszczędnościowymi na zakup domu lub mieszkania. Te wydatki są odliczane od podstawy opodatkowania dochodów i mogą być także pomocne dla rodziny.

- Dochodem zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym w Rumunii będą stypendia, zasiłki związane z urlopem macierzyńskim oraz zasiłki na dziecko (do drugiego roku życia) płacone z budżetu państwa, a także pensje otrzymane przez niepełnosprawnych o znacznym stopniu uszczerbku na zdrowiu - wskazuje Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Zauważa również, że zasiłek macierzyński podlega składkom na ubezpieczenie emerytalne. Jednocześnie zasiłek ten jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz nie podlega składkom na ubezpieczenie zdrowotne i na fundusz bezrobotnych.