22 marca 2012 r. został podpisany przez przedstawicieli Polski i Cypru protokół zmieniający umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania między tymi krajami. Czy zmiany te w umowie z Cyprem zostały już wprowadzone?

Nie. Obecnie protokół, który ma wprowadzić do umowy te zmiany, został dopiero podpisany przez przedstawicieli rządów Polski i Cypru. Tym samym oficjalnie zakończono etap negocjacji, które były prowadzone przez oba kraje. Treść protokołu stanowi efekt tych negocjacji. Jednak aby jego zapisy nabrały mocy prawnej, musi być on ratyfikowany w Polsce i na Cyprze.

W przypadku Polski, zgodnie z konstytucją, umowy międzynarodowe regulujące kwestie podatkowe i ich zmiany muszą być ratyfikowanej w drodze ustawy.

Co oznacza ratyfikacja w drodze ustawy?

Oznacza to, że zmiany w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania muszą zostać zatwierdzone w formie ustawy uchwalonej przez Sejm i Senat. Ustawa ta będzie musiała zostać następnie podpisana przez prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Po jej wejściu w życie w Dzienniku Ustaw zostanie ogłoszony również tekst protokołu.

Proces ratyfikacji umów międzynarodowych na Cyprze jest również procesem parlamentarnym i przebiega podobnie jak w Polsce.

Czy w związku z tym nowe przepisy zaczną obowiązywać natychmiast po dokonaniu ich ratyfikacji?

Nie. Sam protokół wskazuje, że zmiany będą stosowane dopiero od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym procedury ratyfikacyjne obu krajów zostaną zakończone. Tak ustalone vacatio legis wynika z tego, że zmiany, które wprowadza protokół, mogą mieć znaczny wpływ na sytuacje podatkową wielu podmiotów. Powinny one mieć możliwość dostosowania się do takich zmian.

Najnowsze informacje wskazują, że proces ratyfikacji protokołu na Cyprze został zakończony 30 marca 2012 r. przez ogłoszenie jego treści w cypryjskim dzienniku ustaw. Tym samym jeżeli również w Polsce zakończymy ratyfikację w 2012 roku, co wydaje się prawdopodobne, zmiany w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2013 r. Jeżeli jednak proces ratyfikacji w Polsce przedłuży się i nie zostanie zakończony w 2012 roku, termin wejścia w życie zmian w umowie podatkowej zawartej z Cyprem będzie odpowiednio dłuższy.