Zmiany w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania muszą zostać zatwierdzone w formie ustawy uchwalonej przez Sejm i Senat - mówi Piotr Majewski, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy.
22 marca 2012 r. został podpisany przez przedstawicieli Polski i Cypru protokół zmieniający umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania między tymi krajami. Czy zmiany te w umowie z Cyprem zostały już wprowadzone?
Nie. Obecnie protokół, który ma wprowadzić do umowy te zmiany, został dopiero podpisany przez przedstawicieli rządów Polski i Cypru. Tym samym oficjalnie zakończono etap negocjacji, które były prowadzone przez oba kraje. Treść protokołu stanowi efekt tych negocjacji. Jednak aby jego zapisy nabrały mocy prawnej, musi być on ratyfikowany w Polsce i na Cyprze.