Jacek Bajson, przewodniczący Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Fot. Wojciech Górski

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, pod patronatem DGP, prowadzi projekt „Świadomy podatnik”. Co jest jego celem?

Celem projektu jest podnoszenie świadomości podatkowej przedsiębiorców: mikro, małych i średnich. Średni przedsiębiorca to taki, który zatrudnia do 250 pracowników i ma roczny obrót netto ze sprzedaży towarów i usług do równowartości 50 mln euro. Zatem zdecydowana większość firm na polskim rynku kwalifikuje się do objęcia ich tym programem.

Czy przedsiębiorcy nie potrafią się poruszać w gąszczu regulacji podatkowych?

System podatkowy jest niejasny i niespójny. Dążymy do tego, żeby to zmienić. Chodzi o to, aby przepisy stały się bardziej racjonalne. Jednak póki tego nie osiągniemy, chcemy uświadomić przedsiębiorców, że można tak kierować polityką podatkową, aby minimalizować ryzyk0 i koszty. Chcemy z tą wiedzą dotrzeć do małych i średnich przedsiębiorstw. Duże raczej mają wiedzę, że do podatków należy podchodzić w sposób kompleksowy i strategiczny.

W mniejszych firmach do podatków podchodzi się na bieżąco. Często brakuje odpowiedniego planowania, a przedsiębiorcy nie zawsze widzą ryzyko czy szanse w optymalizacji, bo o tym nie wiedzą. Stąd pomysł na szerzenie tej wiedzy.

Jak wygląda propagowanie tych informacji?

Przede wszystkim przez żywy kontakt z przedsiębiorcą. Organizujemy regionalne konferencje. W ubiegłym roku było ich 9. W lutym była 10. w Kielcach. Najbliższa będzie w Krakowie – 14 marca. Następne zaplanowane są w Rzeszowie, Białymstoku, Bydgoszczy, Szczecinie, Katowicach. Na pewno powtórzymy też spotkanie w Warszawie. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Jakie jest zainteresowanie tymi spotkaniami?

Liczymy, że na każdej konferencji będzie ok. 100 przedsiębiorców. W ten sposób dotrzemy do 1600, 1700 podmiotów. Do tej pory mieliśmy kontakt z ok. 900 osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają te spotkania.

A czy wiedza na nich prezentowana okazuje się przydatna?

Tak. Badamy poziom wiedzy przed konferencją i po niej przez krótkie i przejrzyste ankiety. Okazuje się, że eksperci przekazują podatnikom sporo przydatnych informacji.

Kto z ekspertów uczestniczy w konferencjach?

Doradcy podatkowi, a także przedstawiciele Krajowej Informacji Podatkowej.

Czy konferencje to jedyny sposób kontaktu z przedsiębiorcami?

Nie. Zachęcamy też do zadawania pytań lub zgłaszania problemów podatkowych do rozwiązania. Na podstawie zgłoszonych przypadków wybieramy najbardziej reprezentatywne dla większej grupy odbiorców. Po ich zgłoszeniu doradcy podatkowi odpowiadają bezpłatnie na te pytania. Zostają one, umieszczone na stronie internetowej RadaPodatkowa.pl, tak aby z rozwiązania mogło skorzystać jak najwięcej osób.

Mamy w planach przygotowanie ok. 100 opinii i interwencji. Zachęcam więc przedsiębiorców, w tym i czytelników DGP, do zgłaszania swoich problemów podatkowych.

Na czym polegają wspomniane interwencje?

Interwencja to wizyta doradcy podatkowego w siedzibie firmy, przejrzenie dokumentacji, ustalenie określonej taktyki działania w przypadku sporu z urzędem skarbowym. Spośród 100 przypadków wybierzemy 30 najtrudniejszych, które będą objęte indywidualną pomocą specjalisty.

Jak skończy się projekt?

W ramach projektu zachęcamy przedsiębiorców do uczestnictwa w opracowaniu propozycji zmian w przepisach podatkowych. Końcowym efektem tych konsultacji będzie model systemu podatkowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jeśli w jego tworzeniu weźmie udział duża grupa przedsiębiorców, to mamy nadzieję, że ten głos będzie uwzględniony. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z obecnej sytuacji budżetowej i nie przedstawiamy postulatów obniżki podatków. Chodzi nam, podobnie jak przedsiębiorcom, o uporządkowanie niespójnych i nieracjonalnych regulacji.