27 listopada wejdzie w życie umowa między Rzecząpospolitą Polską a wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Jakie to informacje?

Umowa podpisana 7 marca została przygotowana na podstawie modelowej umowy OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Jest ona jedną z ponad 20 umów o wymianie informacji, nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów. Resort prowadzi także rozmowy między innymi z Jersey (umowa zostanie podpisana 2 grudnia), Guernsey (umowa zostanie podpisana 6 grudnia), Monako, Wyspami Dziewiczymi, Gibraltarem, Dominiką, Kajmanami, Andorą, Liberią, Bermudami, Grenadą i San Marino.

Umowa z wyspą Man spełnia standardy OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych. Jest podstawą do wymiany informacji znajdujących się w posiadaniu banków, instytucji finansowych oraz wszelkich innych osób, w tym przedstawicieli i zarządców działających w charakterze pełnomocnika lub powiernika. Umożliwia też wymianę informacji dotyczących partnerów spółek cywilnych, prawnych i rzeczywistych właścicieli spółek, zbiorowych programów inwestycyjnych, trustów, fundacji i innych osób, łącznie z informacjami o wszystkich takich osobach tworzących łańcuch właścicielski.

Czy zagadnienia dotyczące wymiany informacji były dotąd regulowane innymi przepisami?

Umowa z wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych jest pierwszą tego typu umową zawartą przez Polskę z jurysdykcją znajdującą się na liście krajów stosujących szkodliwą politykę podatkową. Dotychczas nie istniały żadne umowy tego typu z tą jurysdykcją. Jest to jedna z trzech umów podpisanych z tym terytorium. Pozostałe dotyczą unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych oraz przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym.

Co zmiany w umowie podatkowej z wyspą Man będą oznaczać dla polskich podatników?

Umowa będzie skutecznym narzędziem weryfikacji deklarowanych podstaw opodatkowania osób, które osiągają dochody w relacjach z wyspą Man lub posiadają środki na rachunkach bankowych na wyspie.