Rozmowa z Hanną Kozłowską, biegłym rewidentem w KDA Grupa Sarnowski i Wiśniewski w Poznaniu

Ustawa o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców, zwana także drugą ustawą deregulacyjną, czeka na podpis prezydenta. Większość jej przepisów zacznie obowiązywać 1 stycznia 2012 r. Jednym z nowych rozwiązań jest możliwość wystąpienia o interpretację ogólną przez każdego podatnika. Jakie będą skutki tej zmiany?

Każdy podatnik – poza organem władzy publicznej – będzie mógł mogły wystąpić do ministra finansów publicznych o interpretację ogólną prawa podatkowego w przypadku stwierdzenia rozbieżności w zakresie niejednolitego stosowania prawa podatkowego. Obecnie taka interpretacja jest wydawana przez ministra finansów tylko w przypadkach, gdy stwierdzi on, że zaistniała taka konieczność. Podatnicy nie mogą ubiegać się w żadnym przypadku o jej wydanie.

Od nowego roku podatnik, który będzie chciał poprosić o interpretację ogólną, będzie musiał napisać odpowiedni wniosek. We wniosku musi być uzasadnienie konieczności wydania interpretacji ogólnej, w szczególności: przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego wymagających wydania interpretacji ogólnej; wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych, oraz w takich samych stanach prawnych.

Druga ustawa deregulacyjna przewiduje także likwidację Monitora Polskiego B. Co to będzie oznaczać dla podatników?

Dla przedsiębiorcy będzie się to wiązać z brakiem konieczności publikacji sprawozdań finansowych w Monitorze i znacznymi oszczędnościami finansowymi.

Czy jeszcze jakieś zmiany podatkowe zasługują na szczególną uwagę?

Z co bardziej istotnych zmian warto jeszcze wymienić przedłużenie terminu na złożenie deklaracji podatkowej w podatku od nieruchomości z 15 na 31 stycznia oraz możliwość stosowania do wyrobów akcyzowych procedur uproszczonych określonych w prawie celnym.