Jakie środki przeznaczy Mazowsze na janosikowe w tym roku?

W 2011 roku na janosikowe Mazowsze przeznaczy 627,8 mln zł. Na 2011 rok zasady naliczania subwencji zostały zmienione na podstawie art. 41 ustawy z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Dzięki preferencyjnej zmianie algorytmu zapłaciliśmy w 2011 r. mniej o prawie 170 mln zł.

Czy w przyszłym roku możliwe jest wprowadzenie podobnego, preferencyjnego dla województwa rozwiązania?

W maju 2011 r. Mazowsze wystąpiło do ministra finansów z prośbą o utrzymanie preferencyjnych zasad naliczania janosikowego również na 2012 rok i lata kolejne. Do dziś nie otrzymaliśmy w tej sprawie odpowiedzi oraz nie wprowadzono podobnego rozwiązania. Na 2012 rok wpłata wyniesie więc 658,8 mln zł. Zmniejszenie tej kwoty w stosunku do roku 2010 (wtedy zapłaciliśmy prawie 940 mln zł) wynika ze zmniejszenia wpływów w 2010 r. z dochodów podatkowych. Obecnie organizacje pozarządowe z dużym powodzeniem przeprowadzają kampanię przeciw janosikowemu pod hasłem „Stop janosikowe”. W Sejmie został złożony projekt obywatelski dotyczący zmian zasad naliczania subwencji. Poparło go ponad 155 tys. obywateli.

Co oznacza dla samorządu podwyższenie kwoty janosikowego w 2012 r. i czy możliwe są jakieś zmiany w tym zakresie przed wyborami parlamentarnymi?

W roku 2012 przekazanie prawie 660 mln zł janosikowego oznacza dalsze trudności w zrównoważeniu budżetu, w tym brak środków na restrukturyzację placówek ochrony zdrowia (przejęcie zobowiązań), dalsze ograniczenie tak potrzebnych województwu inwestycji w infrastrukturę, ograniczenie modernizacji dróg, dalsze odsunięcie budowy szpitala psychiatrycznego w Ząbkach, ograniczenie zakupu aparatury medycznej dla mazowieckich szpitali i ich modernizacji, a także wstrzymanie inwestycji i modernizacji placówek kultury. Według ostrożnych szacunków na te niezbędne inwestycje zabraknie ponad 300 mln zł.