Los podatku na rozwój biednych gmin w obecnej formule jest przesądzony. Zmianom w naliczaniu janosikowego sprzyja Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Prawdopodobnie powstanie jeden projekt ustawy w tej sprawie. Resort rozwoju regionalnego jest za, bo nie podoba mu się obecna wersja wyrównywania różnic między bogatymi a biednymi regionami.
By przyspieszyć prace nad zmianami, inicjatorzy akcji „Stop janosikowe” zgadzają sią na połączenie obu projektów zmian – obywatelskiego i samorządowego. – Oba projekty, nasz i przygotowany przez władze Mazowsza, uzupełniają się i można je połączyć w trakcie prac w Sejmie – mówi Rafał Szczepański reprezentujący projekt obywatelski. To sprawia, że zdobycie sejmowej większości jest bardzo prawdopodobne.